pieczec

PRZEŻYWAMY NIEDZIELĘ PALMOWĄ (MĘKI PAŃSKIEJ).

W czasie każdej mszy świętej pobłogosławimy palmy.

 Podajemy porządek mszy świętych:
 * w bazylice: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
 * w kościele Św. Andrzeja; 8:00, 9:30; 11:00, 12:30, 18:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSZE ŚWIĘTE W WIELKI PONIEDZIAŁEK WTOREK I ŚRODĘ zostaną odprawione:
* w kościele Św. Andrzeja: 8:30
* w bazylice: 8:30, 17:00, 18:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZED NAMI ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:
* w WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ w bazylice – godz. 18:00
* w WIELKI PIĄTEK – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ w bazylice      – godz. 18:00
* w WIELKĄ SOBOTĘ  – WIGILIA PASCHALNA w bazylice              – godz. 20:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
zostaną odprawione:
* w bazylice: 8:00, 9:30; 11:00, 12:30
* w kościele Św. Andrzeja: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30
Uwaga !!! Nie będzie mszy świętej wieczornej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSZE ŚWIĘTE W II DZIEŃ ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
zostaną odprawione:
* w bazylice: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
* w kościele Św. Andrzeja: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z epidemią koronawirusa wprowadzone zostają zmiany w liturgii Triduum Paschalnego. J. E. Ks. Bp Ryszard KASYNA dekretem z dnia 1 kwietnia br. prosi o wprowadzenie nowych zasad:

 - W Wielki Czwartek nie urządza się „ciemnicy”. Najświętszy Sakrament po zakończonej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej pozostaje w zamkniętym tabernakulum.

 - W Wielki Piątek jedynie główny celebrans oddaje cześć Krzyżowi przez pocałunek. Pozostali uczestnicy liturgii oddają cześć Krzyżowi klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń pasyjną. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będą śpiewane suplikacje.

 - W czasie Triduum Paschalnego, będzie można udzielać Komunii Świętej również poza liturgią.

 - W Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów na stół wielkanocny. „Święconka” ma w tym roku mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania. (Tekst modlitwy podajemy na końcu ogłoszeń).
 - Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się przed prezbiterium. Pobłogosławimy ogień od którego zapalony będzie paschał. Liturgia słowa odbędzie się według zwykłego porządku ze zmniejszoną liczbą czytań. Liturgia chrzcielna ograniczona zostaje do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Na zakończenie liturgii opuszcza się procesję rezurekcyjną; nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA OSOBISTE NAWIEDZENIE KOŚCIOŁA W WIELKI PIĄTEK.
Od godz. 13:00 do 17:00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
O godz. 14:00, 15:15, 16:00 i 17:00 udzielać będziemy Komunii Świętej poza liturgią.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim rozpocznie się po liturgii
ok. godz. 19:00 do godz. 22:00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W WIELKĄ SOBOTĘ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W GROBIE PAŃSKIM
od godz. 10:00 do 19:00.
Od godz. 13:00 do 17:00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
O godz. 14:00, 15:15, 16:00 i 17:00 udzielać będziemy Komunii Świętej poza liturgią.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!! Przypominamy, że nadal obowiązuje nas decyzja organów państwowych ograniczająca liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny osoby, które zamówiły intencje mszalne na najbliższe tydzień i święta. Nr telefonu: 604139117 (ks. Proboszcz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na prośbę wielu parafian oraz z ich inicjatywy, za którą bardzo dziękujemy, w najbliższych dniach zainstalowana będzie w kamera internetowa pozwalająca transmitowanie na YouTube nabożeństw z naszej bazyliki. Szczegóły przekażemy niezwłocznie w specjalnym ogłoszeniu na stronie parafialnej (prawdopodobnie nastąpi to w Wielką Środę). W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie Firmie AKOMP z Koronowa za prace instalacyjne oraz wszystkim osobom i darczyńcom za przekazane ofiary na konto parafialne. Bóg zapłać.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE SPECJALNE.
Parafia zwraca się do wszystkich osób, które mają groby na cmentarzu parafialnym.
Bardzo prosimy o ograniczenie ilości odpadów na cmentarzu. W miarę możliwości o zabieranie ich ze sobą i składowanie we własnych pojemnikach. Niestety koszt wywozu odpadów przerasta możliwości naszego parafialnego budżetu. W związku z tym w najbliższym czasie musimy zlikwidować metalowe pojemniki. Pozostaną tylko dwa przy bramie wyjściowej od strony parku, z których odpady wywożone są co tydzień. Prosimy o zrozumienie oraz wielką życzliwość i wyrozumiałość.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach niemożliwości poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę polecamy tekst błogosławieństwa: 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie

ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam

ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,

żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do

grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc

do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo

się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,

ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie

Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi

Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy

się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych,

opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na

nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś

się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z

wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który

zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które

będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z

Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego

odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między

nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

 

logotyp1 logotyp2 logotyp3 logotyp4

© 2014 Parafia WNMP w Koronowie. Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies